9. apríla 2014

Dani slovačke kulture 2013. Hrvatski podsjetnik

Tko je na Danima slovačke kulture u Zagrebu očekivao izložbu čipki iz Španske doline, degustaciju bryndzovih haluški i kičast krajolik tatranskih štitova pod kojima trčkaraju ovčice i pastiri sviraju na fujari, zasigurno se ugodno iznenadio.

31. marca 2014

U ime obitelji. Hrvatski podsjetnik

Dok su se u Slovačkoj prvog prosinca u crkvama do sada samo čitale biskupske paskvile koje homoseksualnost, nacionalizam i mizoginiju stavljaju u rang sa Božjom providnošću, Hrvatska je odlučila napraviti korak dalje te organizirati referendum o tome, treba li ustavnu definiciju braka kao zajednica između muškarca i žene.

18. marca 2014

Mileniálny pícaro

Pamiatke Brandona Teenu (1972 – 1993)

Už vôbec fakt, že vstupná kniha na Slovensku z medzinárodnej edície Sto slovanských románov patrí slovinskej spisovateľke Suzane Tratnik, rozbíja všeobecne prijímaný pohľad domácej čitateľskej verejnosti na pojem slovanská literatúra, ktorý sa asociuje najmä s romantickými ideami všeslovanskej vzájomnosti a ruskou klasikou. To bolo azda aj cieľom garanta projektu – nadácie Fórum slovanských kultúr: predstaviť zaujímavé tituly posledných rokov písané v slovanských jazykoch, ale bez akéhokoľvek politického zámeru oživovať nacionalistické rezíduá devätnásteho storočia. Na iniciatívu napriek tomu padli podozrenia z novodobého panslavizmu – rozumej proruskej orientácie –, keďže jej vznik súvisí so samitom neokonzervatívnych prezidentov Georgea W. Busha a Vladimira Putina v Slovinsku.

Milenijski pícaro

V spomin Brandona Teene (1972 – 1993)

Že samo dejstvo, da je prva knjiga v mednarodni zbirki Sto slovanskih romanov na Slovaškem pripadla slovenski pisateljici Suzani Tratnik, razbija splošno sprejeto predstavo domače bralske javnosti, ki pojem slovanska literatura, povezuje predvsem z romantičnimi idejami vseslovanske vzajemnosti in rusko klasiko. Kar je bil najbrž tudi cilj poroka projekta – ustanove Forum slovanskih kultur – predstaviti zanimive naslove zadnjih let, pisane v slovanskih jezikih, vendar brez kakršnegakoli političnega interesa po oživljanju nacionalističnih prežitkov devetnajstega stoletja. Na pobudo je kljub temu padel sum novodobnega panslavizma – beri proruske usmerjenosti – z ozirom na sovpad njenega vznika in srečanja neokonzervativnih predsednikov Georgea W. Busha in Vladimirja Putina v Sloveniji. 

16. marca 2014

Literárna ambulancia #15

Do Literárnej ambulancie mi poslala svoje texty štyridsaťjedenročná Ivana Cicková z Banskej Bystrice pôsobiaca v Rómskom literárnom klube.

17. decembra 2013

Vitalizmus. Stĺpček Petra F. 'Ria Jílka

Lebo sa blížia zimné sviatky, rozhodol som sa, že sa nedotknem pisateľských zručností žiadneho autora, ktorý poslal svoje dielko do súťaže o najlepšiu vitalistickú poviedku vyhlásenú webovým portálom Mám talent, kde som porotcoval. 

4. decembra 2013

V mene rodiny. Chorvátsky zápisník

Kým na Slovensku sa prvého decembra v kostoloch zatiaľ iba čítal biskupský paškvil, ktorý heterosexualitu, nacionalizmus a mizogýniu kladie na roveň božej prozreteľnosti, Chorvátsko sa rozhodlo spraviť krok ďalej a usporiadalo referendum, či treba ústavnú definíciu manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou.

29. novembra 2013

Dani slovačke kulture 2013. Chorvátsky zápisník

Kto očakával na Dňoch slovenskej kultúry v Záhrebe výstavu paličkovaných čipiek zo Španej doliny, ochutnávku bryndzových halušiek a gýčovité scenérie tatranských štítov, pod ktorými sa preháňajú ovečky a bačovia hrajúci na fujare, sa určite milo prekvapil.

11. novembra 2013

Rozhovor s literárnym kritikom Petrom F. ‘Riom Jílkom

O literatúru sa nezaujímajú len spisovatelia a básnici, možno ešte viac času s ňou trávia ľudia, ktorí sa snažia odhaliť niečo kvalitné, novátorské a poukázať na literárne talenty. K takým ľuďom patrí i literárny kritik Peter F. ‘Rius Jílek.

29. októbra 2013

Slová porotcov

Zrkadlenia pre mňa boli zaujímavou skúsenosťou, pretože som mal možnosť vidieť výber zo súčasnej básnickej produkcie začínajúcich slovenských autorov. A hneď aj nemálo končiacich.

20. októbra 2013

Taksisti, Čehoslovačka i homofobija. Hrvatski podsjetnik

Bratislavski taksisti. To je posebna priča! U razgovoru sa strancima uvijek ćete doći do te teme. Uzaludno je i smiješno davati savjete, ali u stvarnosti nije smiješno.