2. októbra 2010

Hlava XXI špeciál

Peter F. 'Rius Jílek v dokumentárnom filme o Studia Academica Slovaca - centre pre slovenčinu ako cudzom jazyku pre špeciálne vydanie relácie Hlava XXI Slovenskej televízie.Celý dokument si môžete pozrieť tu.