Čoskoro

- recenzia na zbierku poviedok Lottine lásky od Mary Stankovej
- recenzia na román Analfabet od Michala Havrana
- recenzia na zbierku poviedok Zadné izby od Aleny Sabuchovej

4. novembra 2011

Slovenská Halina?

Urobíme všetko, čo sa dá je kniha Evy Borušovičovej, ktorá sumarizuje jej publikácie na webových portáloch InZine, T-Station a Inland. Ten prvý sa v slovenskom prostredí doteraz považuje za internetovú legendu, zvyšné dva boli jeho nástupnícke projekty s komerčnou podporou značiek T-Com a TV Joj. I ďalšie mená prispievateľov ako Elena Akácsová, Juraj Malíček, Maxim E. Matkin – autorkin údajný mužský pseudonym – a Peter Pišťanek potvrdzovali, že ide o neustále tú istú reinkarnujúcu sa ideu. No vo všetkých troch prípadoch zjavne chýbala väčšia návštevnosť, pretože dnes sú stránky týchto online magazínov buď v archívnom móde alebo si ich treba jednoducho vygúgliť, ak sú ešte dostupné.

Borušovičová napriek tomu opätovne oživuje svoje príspevky. Za to desaťročie sa nahromadili, aby mohli vyjsť aj klasicky, nielen v elektronickej podobe. Otázne je, čo vznikne potom, keď sa vytrhnú z pôvodného časopiseckého kontextu. Vyššie uvedené eziny mali vždy v pláne získať čo najviac čitateľov, preto sa záber jednotlivých rubrík pohyboval od kultúry a umenia až po lifestyle. Autorkine články sa väčšmi približujú k druhému okruhu. Je to typ literatúry a publicistiky, v ktorej nechýbajú slová ako karma a klitoris.

Prirodzene sa táto kniha núka ženám. Cieľovou skupinou má zjavne byť tá emancipovaná a vzdelaná, no akceptujúca rodinné roly manželky či matky. Borušovičová aj tvrdí, že sa s feminizmom veľmi nestotožňuje, ale jej „vnútorné postoje“ asi také sú. Podobne dvojako pôsobia i erudované odkazy, ktoré síce svedčia o autorkinej intelektuálnej kompetencii, avšak hodnotu samu o sebe nemajú, pretože sa bijú s celkovým konzumným zameraním jej zbierky. Dá sa hovoriť o akejsi urbánnej pseudofilozofii, v súčasnosti veľmi populárnej, kde dominujú vzťahy medzi partnermi, priateľmi, ďalej témy ako deti, sex, odžmolkovač a citrónová omáčka. Skrátka pragmatické životné múdrosti, rady a postrehy postačujúce na fungovanie v tomto svete. Stačí si ho len zredukovať, synovi vysvetliť, že boh „je ako počítačová hra“ a Kristus ten, čo vysvetľuje jej pravidlá alebo uveriť predstave, že keď zomrie Fidel Castro, „všetko bude inak“.

Nepopieram Borušovičovej štylistické schopnosti, aj na základe nich sú jej texty svižné a energické, do hardcoveru však nepatria, skutočne sa hodia do mainstreamových časopisov. Oceniť možno len zopár – tie, ktoré majú nábeh na poviedku, napríklad Kokôtik a jeho kamaráti. Tu sa humor pekne miesi s jemnými narážkami na historicko-politické pozadie.

Iste sa Borušovičová nestane v slovenskom prostredí Halinou Pawlowskou, ale ideovo ich spája potreba podeliť sa s vlastným knowhow ako prežiť. „Môžete si ich vziať do autobusu alebo napríklad aj na záchod. A bude vám tam lepšie,“ výstižne sa zhodnotila autorka pre denník Pravda.

Borušovičová, Eva: Urobíme všetko, čo sa dá. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Slovart, 2009. 294 s. ISBN 978-80-808-5995-4.

Pôvodný zdroj | Jílek, Peter F. ‘Rius. Slovenská Halina?. In Iliteratura [online]. 4. 11. 2011 [cit. 2011-11-04] Dostupné na «». ISSN 1214-309X.