Čoskoro

- recenzia na zbierku poviedok Lottine lásky od Mary Stankovej
- recenzia na román Analfabet od Michala Havrana
- recenzia na zbierku poviedok Zadné izby od Aleny Sabuchovej

29. júna 2012

«Surové ryby ma veľmi nelákajú»

Hádam najdôležitejší rozhovor môjho života so mnou spravila dvadsiateho marca žiačka šiesteho ročníka jednej súkromnej základnej školy v Bratislave s vyučovacím jazykom anglickým, na ktorom som pôsobil tri mesiace, kým som nepodal výpoveď z principiálnych dôvodov, keďže sme sa s majiteľom tejto vzdelávacej inštitúcie - najslušnejšie povedané - nepohodli na otázke, čo znamená integrita učiteľa. Vzhľadom na to, že rozhovor už v ich študentskom časopise nevyjde, aspoň takouto cestou chcem uverejniť spomienku na zopár príjemných chvíľ strávených pri práci s najmladšou generáciou a oficiálne tak aj otváram tohtoročnú uhorkovú sezónu.