Čoskoro

- recenzia na zbierku poviedok Lottine lásky od Mary Stankovej
- recenzia na román Analfabet od Michala Havrana
- recenzia na zbierku poviedok Zadné izby od Aleny Sabuchovej

3. mája 2013

Peter F. 'Rius Jílek: «Slovenská spoločnosť je fašistická». 100 názorov

Peter F. 'Rius Jílek bol pozvaný do 100 názorov na tému Menšiny, predsudky a krajina.