Čoskoro

- recenzia na zbierku poviedok Lottine lásky od Mary Stankovej v decembrovom Kapitáli
- recenzia na román Analfabet od Michala Havrana

25. mája 2014

Slová porotcov (2014)

Zrkadlenia sú za mnou. Keby som mal stručne zosumarizovať literárne počiny druhého ročníka vo všeobecnosti, skopíroval by som svoj prológ z minulého zborníka. Mnoho začínajúcich autorov si ustavične spája potrebu vyjadriť ľúbostné pocity vo viazanom verši. A asi to tak zostane navždy – táto zromantizovaná predstava o poézii. Vediac o tejto grafomanskej poruche, rozhodli sme sa súťaž doplniť o tému so sociálne angažovanými motívmi, hoci textové výstupy sa taktiež niesli po povrchu. Napriek tomu, kvalita účastníkov predsa len o čosi stúpla. 

Zdroj | facebook.com/lkpoet
Výhercovia Peter Šípoš, Anna Púchovská a Barbora Plutová by mali na sebe – po našom prejavení dôvery – začať ešte viac pracovať. K uvedeným víťazom som si dal poznámku – keď sa mi dostali pod ruku –, že patria do lepšieho priemeru v porovnaní s ostatnými prácami. Azda majú potenciál objaviť vlastné nedostatky a posunúť sa ďalej, ak nezanevrú na kritické slová, lebo i to sa stáva, dokonca profesionálnym autorom.

Moja rada sa týka metaforiky, presnejšie výberu lexikálneho inventára; niekedy sa stačí opýtať, či už tento verš nenapísal niekto predo mnou a pokúsiť sa nájsť inovatívnejšie vyjadrenie, bez nadbytočného pátosu.

Napríklad taký finalista mi atmosféricky pripomínal Jána Ondruša, čo sa dá vnímať dvojako: na jednej strane pozitívne, lebo sa zjavne neuvedomelo dokázal priblížiť k expresivizmu v neoavantgardnom štýle konkretistov, avšak epigóni či akísi kopigóni budú stále patriť do druhej ligy.

Poézia nie je žuvačka, povedal René Char a tým vlastne vysvetlil všetko podstatné o umení vôbec.

Vyšlo v zborníku Zrkadlenia 2014.

Pôvodný zdroj Jílek, Peter F. 'Rius: Slová porotcov. In Zrkadlenia 2014 : Zborník literárnej súťaže. Prievidza : Literárny klub Poet, 2014, s. 7-8. ISBN 979-80-971311-2-8.

Prečítajte si aj ďalšie zhodnotenia básnickej súťaže Zrkadlenia.