Čoskoro

- recenzia na zbierku poviedok Lottine lásky od Mary Stankovej
- recenzia na román Analfabet od Michala Havrana
- recenzia na zbierku poviedok Zadné izby od Aleny Sabuchovej

28. mája 2014

Jílek o Šimekovi

Keby mal túto recenziu napísať Stanislav Háber zo Slovenských národných novín, určite by mu prišlo na um, aby Vlada Šimeka ociachoval za Charlesa Bukowského spod Tatier. Každému, kto vie aspoň trochu čítať a spätne tomu porozumieť, je však jasné, že takéto prirovnanie skôr vypovedá o ašpiráciách miestnej literatúry než o jej reálnych schopnostiach zásadne osloviť svet. No kým v nakladateľstvách na Harvarde alebo Cambridgei nevyjdú nosné kritické štúdie nazývajúce Ernesta Hemingwaya americkým Pamírom, skromne sa vrátim k útlej knižočke s revizionistickým titulom Modlitba za Felvidék.