Čoskoro

- recenzia na román Analfabet od Michala Havrana pre iLiteraturu
- esej o románe Príbeh služobníčky od Margaret Atwood pre Kapitál (január 2018)

Autorské práva

Creative Commons License
Medzinárodné
logo licencie
Kritický rub(r)ikon Petra F. 'Ria Jílka by Peter F. 'Rius Jílek is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Všetky texty uverejnené na tomto portáli sú tiež chránené zákonom Slovenskej republiky číslo 618 z roku 2003. Pri citovaní preto vždy uvádzajte autorstvo a zdroj.
Zdroj: Podtatranský kuriér