Čoskoro

- recenzia na zbierku poviedok Lottine lásky od Mary Stankovej
- recenzia na román Analfabet od Michala Havrana
- recenzia na zbierku poviedok Zadné izby od Aleny Sabuchovej

Autorské práva

Creative Commons License
Medzinárodné
logo licencie
Kritický rub(r)ikon Petra F. 'Ria Jílka by Peter F. 'Rius Jílek is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Všetky texty uverejnené na tomto portáli sú tiež chránené zákonom Slovenskej republiky číslo 618 z roku 2003. Pri citovaní preto vždy uvádzajte autorstvo a zdroj.
Zdroj: Podtatranský kuriér