Čoskoro

- recenzia na zbierku poviedok Lottine lásky od Mary Stankovej
- recenzia na román Analfabet od Michala Havrana
- recenzia na zbierku poviedok Zadné izby od Aleny Sabuchovej

Projekt Slovenská kravata

Logo blogu Slovenská kravata
Slovenská kravata je blog študentov slovakistiky, ktorí na ňom uverejňujú svoje práce napísané počas akademického roka.

Vznikol v roku 2012 pod vedením pedagóga Petra F. 'Ria Jílka pôvodne ako projekt lektorátu slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri Katedre slovenského jazyka a literatúry Inštitútu západoslovanských jazykov a literatúr Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe.

Prejdite na blog tu.